Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Albertov 4, 12801 Praha 2 - tel.: +420 224 968 001, e-mail: lge @ lf1.cuni.cz

Přístrojové vybavení

Standardní vybavení pracoviště zahrnuje laminární boxy pro pasážování buněk, CO2 sterilní inkubátory, chladovou komoru, hlubokomrazící boxy, chlazené centrifugy nebo třepací inkubátor pro bakterie. Při biochemických a molekulárně biologických experimentech je možné využívat přístroje Real Time PCR (Bio-Rad), ELFO zařízení (Bio-Rad), průtokový cytometr (Beckman), systém na kapalinovou chromatografii HPLC (Perkin Elmer) a FPLC (Pharmacia-Amersham). Pro přípravu vzorků pro světelnou a elektronovou mikroskopii jsou k dispozici rutinní světelný mikroskop (Leica DM2000), zařízení na zmražování tenkých vzorků (EMS), vysokotlaké kryofixační zařízení Leica EM PACT2 s rychlým transportním systémem EM RTS pro zmrazování vzorků až do tloušťky 200 µm, dva kryosubstitučná zařízení Leica AFS2, ultramikrotomy a kryoultramikrotomy (Ultracut E, S a Leica EM UC7) a vakuové napařovací zařízení s elektronovým dělem (Bal-Tec).

Pracoviště disponuje následujícími mikroskopy:

Fluorescenční mikroskopy Olympus IX 71 a Provis AX 70, vybavené vysoce citlivými CCD kamerami pro snímání slabých fluorescenčních signálů.


Mikroskop Zeiss Axiovert 200 s mikroinjekčním systémem značky Eppendorf, dovolujícím provést mikroinjekce zvolených makromolekul do velkého množství živých buněk a v relativně krátké době. Mikroskop je vybaven CO2 inkubátorem pro in vivo pozorování injikované buněčné kultury.

 
Konfokální mikroskop Leica TCS NT , umožňující 3D rekonstrukce pozorovaných biologických objektů až ve třech fluorescenčních kanálech snímaných současně.

 
Leica TCS SP5 konfokální mikroskop, který umožňuje pozorování živých buněk při současné detekci až pěti fluorescenčních signálů, je rovněž vybaven rychlým rezonančním skenerem.

 
Konfokální mikroskop s rotujícím diskem Andor

 
Programovatelný maticový mikroskop (PAM)

 
Elektronový mikroskop Zeiss 900 vybavený CCD kamerou.

 
Transmisní elektronový mikroskop FEI Morgagni. Rutinní mikroskop vybavený CCD kamerou Mega View III se softwarovým vybavením iTEM (Olympus SIS).

 
  Tomografický elektronový mikroskop Tecnai G2 Sphera 20 s LaB6 katodou. Mikroskop je vybavený 4 megapixelovou "slow scan" CCD kamerou Gatan USC 1000 (Model 894) a kryodržákem Gatan 626 s možností vysokorezoluční analýzy a 3D rekonstrukcí vitrifikovaných vzorků.