Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Albertov 4, 12801 Praha 2 - tel.: +420 224 968 001, e-mail: lge @ lf1.cuni.cz

Ústav buněčné biologie a patologie se na 1. lékařské fakultě UK podílí na pre- i postgraduální výuce studentů, na odborném vedení diplomových a doktorských prací.

Součástí výuky jsou přednášky, semináře a praktické kurzy v rámci magisterského studia programu všeobecného lékařství i základní
přípravy doktorandů v biomedicínských oborech.

V akademickém roce 2015/2016 se jedná o tyto předměty a kurzy:

- Povinně volitelný předmět Biologie buňky (kód B00832) : přednášky pro 2.-6. ročník všeob. lékařství. Další přednáškový cyklus bude zahájen v říjnu 2016.

- Povinně volitelný předmět Současné metody v buněčné biologii (kód B01251) ZS: praktický kurz pro 2.-6. ročník. Termín kurzu 6.-10.2. 2017
- Povinně volitelný předmět Současné metody v buněčné biologii (kód B81289) ZS: praktický kurz pro 2.-6. ročník. Termín kurzu 13.-17.2. 2017

- Praktický kurz: Pokročilé metody elektronové mikroskopie pro studenty, postgraduální studenty a pracovníky v oblasti elektronové mikroskopie
  a v oblastech překrývaní elektronové mikroskopie s mikroskopií světelnou. Termín kurzu Listopad 2016. Bližší informace a kontaktní osoba:
  doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D., tel.: +420 224 96 8018, email: dcmar@lf1.cuni.cz

- Přednáškový kurs: Pokroky v biologii buňky pro postgraduální studenty oborové rady Biologie a patologie buňky i jiných oborových rad. Kurz se koná jednou za 2 roky. Termín příštího kurzu zač. roku 2017

Další informace týkající se OR 02 - Biologie a patologie buňky naleznete na stránkách DSPB http://pdsb.avcr.cz/oborove-rady/.

Doporučený postup uchazeče o doktorské studium biomedicíny a postup při podání žádosti o zařazení mezi školitele oborové rady Biologie a patologie buňky v rámci doktorských studijních programů v biomedicíně.

Veškeré informace ohledně výuky vám poskytne Zdeňka Fischlová, tel.: +420 224 96(8001), e-mail: zfisch@lf1.cuni.cz