Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Albertov 4, 12801 Praha 2 - tel.: +420 224 968 001, e-mail: lge @ lf1.cuni.cz

 
 
 

  • Požadavky pro podání žádosti o zařazení mezi školitele OR Biologie a patologie buňky
  • Doporučený postup uchazeče o doktorské studium biomedicíny

     
     
     
    ZPĚT