Česká verze English version
tel.: +420 224 96 8001
e-mail: zfisch@lf1.cuni.cz, web: http://www.cscb.cz
Albertov 4
128 00 Praha 2

Vítejte na stránkách České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále jen ČSBB) byla založena jako nezávislá společnost v r. 2014, která vyrostla ze Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti. Cíle Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti zůstávají zachovány i v ČSBB. ČSBB se aktivně účastní pokroků bádání ve všech oblastech buněčné biologie, vykazuje rozsáhlou aktivitu ve výuce pre- a postgraduálních studentů, a podporuje kariérní růst mladých vědců. ČSBB se aktivně zapojuje do organizace přednáškových kurzů, domácích a mezinárodních kongresů, sympozií, workshopů a praktických kurzů. 

 

Pozvánka na symposium pořádané Českou společností pro buněčnou biologii, z.s.:

Vážení,
dovoluji si Vás a Vaše spolupracovníky pozvat na každoroční „Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium“, které se bude konat v pondělí dne 6. listopadu 2017 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2).
 
Přednášky se týkají nejen genetiky, biochemie, molekulární, buněčné a strukturní biologie, ale i řady aktuálních biomedicínských témat. Vedle domácích řečníků budou přednášet 4 zahraniční vědci, a to Jiří Bártek, William Earnshaw, Mikhail Eltsov a Ohad Medalia.
 
Dnes jsme svědky obrovského rozmachu nativní kryo-elektronové mikroskopie. Proto několik sympoziálních přednášek bude zaměřeno právě na kryo-elektronovou mikroskopii. Upozorňuji, že žádná z pražských institucí není vybavena moderním prozařovacím kryo-elektronovým mikroskopem s přímou kamerou. Doufám, že toto sympozium přispěje k realizaci koupě vhodného mikroskopu pro nativní kryo-elektronovou mikroskopii v Biocentru Albertov.
 
Program sympozia s informacemi pro individuální přihlášení najdete níže.
 
Těším se na Vaši účast.
 
S pozdravem Ivan Raška

Program symposia:

 

 

Pod patronací Mezinárodní federace pro buněčnou biologii organizovala Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s., 12. mezinárodní kongres buněčné biologie 21.7. - 25.7. 2016 v Praze!

 

Postery kongresu ICCB2016

Plná velikost posterů ke stažení v .rar

Zmenšená webová verze posterů ke stažení v .zip

   
Postery kongresu ICCB2016 ICCB2016_posters.pdf 754.687 kB
 
 
Home | Sitemap
Copyright © cscb.cz