Česká verze English version
tel.: +420 224 96 8001
e-mail: zfisch@lf1.cuni.cz, web: http://www.cscb.cz
Albertov 4
128 00 Praha 2

Vítejte na stránkách České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále jen ČSBB) byla založena jako nezávislá společnost v r. 2014, která vyrostla ze Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti. Cíle Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti zůstávají zachovány i v ČSBB. ČSBB se aktivně účastní pokroků bádání ve všech oblastech buněčné biologie, vykazuje rozsáhlou aktivitu ve výuce pre- a postgraduálních studentů, a podporuje kariérní růst mladých vědců. ČSBB se aktivně zapojuje do organizace přednáškových kurzů, domácích a mezinárodních kongresů, sympozií, workshopů a praktických kurzů.

 

 

Pod patronací Mezinárodní federace pro buněčnou biologii organizovala Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s., 12. mezinárodní kongres buněčné biologie 21.7. - 25.7. 2016 v Praze!

 

Postery kongresu ICCB2016

Plná velikost posterů ke stažení v .rar

Zmenšená webová verze posterů ke stažení v .zip

   
Postery kongresu ICCB2016 ICCB2016_posters.pdf 754.687 kB
 
 
Home | Sitemap
Copyright © cscb.cz