Česká verze English version
tel.: +420 224 96 8001
e-mail: zfisch@lf1.cuni.cz, web: http://www.cscb.cz
Albertov 4
128 00 Praha 2

Partneři a sponzoři

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU

oficiální partner České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

www.olympus.cz

 

Důležité zahraniční společnosti a organizace

International Federation for Cell Biology

http://wp.ifcbiol.org

European Molecular Biology Organization (EMBO)

http://www.embo.org

Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

http://www.febs.org

American Society for Cell Biology

http://www.ascb.org

Brazilian Society for Cell Biology

http://www.sbbc.org.br

British Society for Cell Biology

http://www.bscb.org

Czechoslovak Biological Society

http://www.icsbs.cz

Czechoslovak Microscopy Organization

http://www.microscopy.cz

Deutsche Gesellschaft für Zellbiologie

http://www.zellbiologie.de

French Society for Cell Biology

http://www.sbcf.fr/

 

České granty a stipendia

Grantová agentura ČR

http://www.gacr.cz

Technologická agentura ČR

http://www.tacr.cz/index.php

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj

Americké vědecké informační středisko, o.p.s.

http://www.amvis.cz/granty.htm

Fulbrightova komise

http://www.fulbright.cz/

 

Mezinárodní granty a stipendia

EMBO

http://www.embo.org/funding-awards

FEBS

http://www.febs.org/index.php?id=81

European Science Foundation - ESF

http://www.esf.org/

Human Frontier Science Program - HFSP

http://www.hfsp.org/funding

Wellcome Trust

http://www.wellcome.ac.uk/index.htm

Norské fondy

http://eeagrants.org/

NATO

http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

EU

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

 

   
 
 
Home | Sitemap
Copyright © cscb.cz