Česká verze English version
tel.: +420 224 96 8001
e-mail: zfisch@lf1.cuni.cz, web: http://www.cscb.cz
Albertov 4
128 00 Praha 2

O nás

Československá biologická společnost byla založena již v r. 1922. Vzhledem ke stále se rozšiřující specializaci biologických věd se ukázala jako neodkladná nutnost založit vědeckou společnost, která by se specializovala na výzkum buňky. V historickém kontextu přistupovali vědci k prohloubení poznání buněčných funkcí třemi způsoby. Biochemici a molekulární biologové se zabývali studiem mechanizmů reakcí probíhajících v in vitro podmínkách, často s purifikovanými buněčnými komponentami, genetici izolovali mutanty ovlivňující buněčné funkce a na základě vzniklých fenotypů se snažili určit in vivo funkci konkrétních proteinů, a konečně morfologové a strukturní biologové se věnovali detailnímu pozorování struktury buňky a jejích složek za různých podmínek, a na základě pozorovaných změn ve struktuře odvozovali funkční úlohu různých buněčných oblastí, makromolekulárních komplexů či jednotlivých makromolekul. V posledních několika desetiletích začalo docházet k plynulému spojování těchto vědních oborů pod jeden název -  „buněčná biologie“. Pro řešení problému buněčných funkcí tak buněční biologové kombinují všechny zmíněné způsoby.

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále jen ČSBB) byla založena jako nezávislá společnost v r. 2014, která vyrostla ze Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti. Cíle Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti zůstávají zachovány i v ČSBB. ČSBB se aktivně účastní pokroků bádání ve všech oblastech buněčné biologie, vykazuje rozsáhlou aktivitu ve výuce pre- a postgraduálních studentů, a podporuje kariérní růst mladých vědců. ČSBB se aktivně zapojuje do organizace přednáškových kurzů, domácích a mezinárodních kongresů, sympozií, workshopů a praktických kurzů.

 

Identifikační údaje 

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
L 61433.
Sídlo: Albertov 2048/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
Identifikační číslo: 03518264
Právní forma: Spolek

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2500712206/2010
Měna účtu: Kč 

 

Stanovy

   
Stanovy Ceske spolecnosti pro bunecnou biologii, z.s.,.pdf 743.942 kB
 
 
Home | Sitemap
Copyright © cscb.cz