Česká verze English version
tel.: +420 224 96 8001
e-mail: zfisch@lf1.cuni.cz, web: http://www.cscb.cz
Albertov 4
128 00 Praha 2

Předseda, Rada a Revizor Spolku

Předseda

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.    Univerzita Karlova v Praze        

 

Rada

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.    Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.   Univerzita Karlova v Praze
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Univerzita Karlova v Praze
Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Masarykova universita v Brně
Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. Univerzita Karlova v Hradci Králové
Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.   AVČR, Brno
Ing. Jiří Hašek, CSc.   AVČR, Praha
MUDr. Otakar Raška, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Martin Mašata, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze

 

Revizor

Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.  
Univerzita Karlova v Praze              

 

   
 
 
Home | Sitemap
Copyright © cscb.cz