Česká verze English version
tel.: +420 224 96 8001
e-mail: zfisch@lf1.cuni.cz, web: http://www.cscb.cz
Albertov 4
128 00 Praha 2

Vítejte na stránkách České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále jen ČSBB) byla založena jako nezávislá společnost v r. 2014, která vyrostla ze Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti. Cíle Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti zůstávají zachovány i v ČSBB. ČSBB se aktivně účastní pokroků bádání ve všech oblastech buněčné biologie, vykazuje rozsáhlou aktivitu ve výuce pre- a postgraduálních studentů, a podporuje kariérní růst mladých vědců. ČSBB se aktivně zapojuje do organizace přednáškových kurzů, domácích a mezinárodních kongresů, sympozií, workshopů a praktických kurzů. 

 

Pozvánka na symposium pořádané Českou společností pro buněčnou biologii, z.s.:

Vážení,
dovoluji si Vás a Vaše spolupracovníky pozvat na každoroční „Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium“, které se bude konat v pondělí dne 6. listopadu 2017 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2).
 
Přednášky se týkají nejen genetiky, biochemie, molekulární, buněčné a strukturní biologie, ale i řady aktuálních biomedicínských témat. Vedle domácích řečníků budou přednášet 4 zahraniční vědci, a to Jiří Bártek, William Earnshaw, Mikhail Eltsov a Ohad Medalia.
 
Dnes jsme svědky obrovského rozmachu nativní kryo-elektronové mikroskopie. Proto několik sympoziálních přednášek bude zaměřeno právě na kryo-elektronovou mikroskopii. Upozorňuji, že žádná z pražských institucí není vybavena moderním prozařovacím kryo-elektronovým mikroskopem s přímou kamerou. Doufám, že toto sympozium přispěje k realizaci koupě vhodného mikroskopu pro nativní kryo-elektronovou mikroskopii v Biocentru Albertov.
 
Program sympozia s informacemi pro individuální přihlášení najdete níže.
 
Těším se na Vaši účast.
 
S pozdravem Ivan Raška

Program symposia:

 

Pod patronací Mezinárodní federace pro buněčnou biologii organizovala Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s., 12. mezinárodní kongres buněčné biologie 21.7. - 25.7. 2016 v Praze!

 

Postery kongresu ICCB2016

Plná velikost posterů ke stažení v .rar

Zmenšená webová verze posterů ke stažení v .zip

KONEC

test stranka

 

 

 

Události ČSBB:

Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium.

Sympozium se bude konat v pondělí 6. listopadu 2017 od 10 hodin

 

 

Vážení,
dovoluji si Vás a Vaše spolupracovníky pozvat na každoroční „Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium“, které se bude konat v pondělí dne 6. listopadu 2017 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2).
 
Přednášky se týkají nejen genetiky, biochemie, molekulární, buněčné a strukturní biologie, ale i řady aktuálních biomedicínských témat. Vedle domácích řečníků budou přednášet 4 zahraniční vědci Jiří Bártek, William Earnshaw, Mikhail Eltsov a Ohad Medalia.
 
Dnes jsme svědky obrovského rozmachu nativní kryo-elektronové mikroskopie. Proto několik sympoziálních přednášek bude zaměřeno právě na kryo-elektronovou mikroskopii. Upozorňuji, že žádná z pražských institucí není vybavena moderním prozařovacím kryo-elektronovým mikroskopem s přímou kamerou. Doufám, že toto sympozium přispěje k realizaci koupě vhodného mikroskopu pro nativní kryo-elektronovou mikroskopii v Biocentru Albertov.
 
Program sympozia s informacemi pro individuální přihlášení najdete v příloze.
 
Těším se na Vaši účast.
 
S pozdravem Ivan Raška

 

 

odkaz pdf

http://cscb.cz/images/files/IMG_3101_cb.jpg

 

pweofweoif wewopei we AHOJ

wefwefwe

weffwefwe
weffwefwe
weffwefwe
weffwefwe
wef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwewef  fwefwe
wef

UDALOSTI:

Molecular Chaperones in Cancer

Madrid, Spain, 2 - 4 May 2017

http://www.cnio.es/eventos/index.asp?ev=1&cev=137

 

Chromatin and Epigenetics

EMBL Heidelberg, Germany, 3 - 6 May 2017

https://www.embl.de/training/events/2017/CHR17-01/index.html

 

EMBO Conference - Cell biology of the neuron: Polarity, plasticity and regeneration

Heraklion, Greece 7 - 10 May 2017

 http://www.embo.org/events

 

Metabolism in Time and Space: Emerging Links to Cellular and Developmental Programs

EMBL Heidelberg, Germany, 11 - 13 May 2017

https://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2017/EES17-01/index.html?_ga=1.268282830.1568468783.1491480730

 

EMBO Conference - Protein quality control: Success and failure in health and disease

Girona, Spain, 14 - 19 May 2017

 http://www.embo.org/events

 

2nd Annual Advances in Immuno-Oncology Congress

London, United Kingdom, 15 - 16 May 2017

http://www.immunooncology-congress.com/

 

Advances in Stem Cells and Regenerative Medicine

EMBL Heidelberg, Germany, 23 - 26 May 2017

https://www.embl.de/training/events/2017/STM17-01/index.html


EMBO Conference - Cell polarity and membrane dynamics

San Feliu de Guixols, Spain, 4 - 9 June 2017

http://www.embo.org/events

 

EMBO Conference - Hijacking host signalling and epigenetic mimicry during infections

 Paris, France, 13 - 16 June 2017

 http://www.embo.org/events

 

2017 IMB Conference: Gene Regulation by the Numbers (Quantitative Approaches to Study Transcription)

Mainz, Germany, 19 - 21 June 2017

www.imb.de/2017conference

 

25th Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus

Nizhny Novgorod, Russia, 19 - 22 June 2017

http://www.wbw25.ru/

 

2nd DNA Replication as a Source of DNA Damage Conference

Rome, Italy, 3 - 6 July 2017

https://www.fusion-conferences.com/conference60.php

 

EMBO Conference - Helicases and nucleic acid-based machines: Structure, mechanism and regulation and roles in human disease

Bamberg, Germany, 23 - 28 July 2017

https://www.biochemistry.org/Events/tabid/379/MeetingNo/82HDN/view/Conference/Default.aspx

 

The Nucleosome: From Atoms to Genomes

EMBL Heidelberg, Germany, 30 August - 1 September 2017

https://www.embl.de/training/events/2017/NUC17-01/index.html

 

7th Cambridge Symposium on Nucleic Acids Chemistry and Biology

Cambridge, United Kingdom, 3 - 6 September 2017

http://www.rsc.org/events/detail/23735/7th-cambridge-symposium-on-nucleic-acids-chemistry-and-biology


Protein Synthesis and Translational Control

EMBL Heidelberg, Germany, 6 - 9 September 2017

https://www.embl.de/training/events/2017/TRC17-01/index.html

 

The 42nd FEBS Congress: From Molecules to Cells and Back

Jerusalem, Israel, 10 - 14 September 2017

www.febscongress.org

 

Centrosomes and Spindle Pole Bodies

EMBL Heidelberg, Germany, 24 - 27 September 2017

https://www.embl.de/training/events/2017/CEN17-01/index.html

 

GBM Fall Conference 2017 - The Molecular Basis of Life

Bochum, Germany, 24 - 27 September 2017

www.molecular-basis-of-life.org

 

ICBB 2017 - 6th International Conference on Biotechnology and Bioengineering

Offenburg, Germany, 28 - 30 September 2017

http://www.icbb.hs-offenburg.de/

 

2nd World Congress on Cancer Research & Therapy

San Diego, USA, 2 - 4 October 2017

http://innovincconferences.com/cancercongress/

 

Mammalian Genetics and Genomics: From Molecular Mechanisms to Translational Applications

EMBL Heidelberg, Germany, 24 - 27 October 2017

https://www.embl.de/training/events/2017/MMM17-01/index.html

 

Quantitative Principles in Biology

EMBL Heidelberg, Germany, 2 - 4 2017

https://www.embl.de/training/events/2017/QUN17-01/index.html

 

Cancer Genomics

EMBL Heidelberg, Germany, 5 - 8 November 2017

https://www.embl.de/training/events/2017/CAN17-01/index.html

 

6th Annual Cell Culture & Bioprocessing Congress 2017

London, United Kingdom, 6 - 7 November 2017

http://www.cellculture-congress.com

 

Revolutions in Structural Biology: Celebrating the 100th Anniversary of Sir John Kendrew

EMBL Heidelberg, Germany, 16 - 17 November 2017

https://www.embl.de/training/events/2017/JKS17-01/index.html

 

Annual Congress On Cell Science, Stem Cell Biology And Therapeutics 2017

Atlanta,USA, 16 - 17 November 2017

http://cellscience.cmesociety.com/

 

2017 American Society for Cell Biology Annual Meeting

Philadelphia, USA, 2 - 6 December 2017

http://ascb.org/

 

ICCB 2018 - The Dynamic Cell: From Molecules and Networks to Form and Function

Hyderabad, India, 27 - 31 January 2018

http://www.ccmb.res.in/iccb2018/

 

3rd DNA Replication/Repair Structures and Cancer - Fusion Conferences

Cancun, Mexico, 11 - 15 February 2018

 https://www.fusion-conferences.com/conference71.php

 

 

---------

Události ČSBB

21-25/7/2016

 

12th International Congress of Cell Biology

http://www.iccb2016.org/

3/11/2016

 

Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium

Každoročně pořádané (letos jubilejní - desáté) sympozium věnované funkční organizaci buněčného jádra za účasti domácích i zahraničních odborníků.